Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 διαδικτυακά, για λόγους προστασίας των συμμετεχόντων από την πανδημία COVID-19 και αποτροπής της διασποράς του ιού, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Παναγής Τονιόλος παρουσίασε τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό  Συμβούλιο του ΣΕΓΜ για το έτος 2020.

Στην ακόλουθη σύνδεση μπορείτε να δείτε την πλήρη έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΕΓΜ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2020