Έκθεση Πεπραγμένων 2023

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου παρουσίασε τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό  Συμβούλιο του ΣΕΓΜ για το έτος 2023.

Στην ακόλουθη σύνδεση μπορείτε να δείτε την πλήρη έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2023