Έκθεση Συμμετοχής στην ειδική συνεδρίαση της External Aid Committee της EFCA

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε στην συνεδρίαση της European External Aid Committee της EFCA της 24-03-2021 από το μέλος του ΔΣ κ. Σπύρο Παπαγρηγορίου. Η Ειδική αυτή συνεδρίαση είχε στόχο αφ’ ενός την παρουσίαση προς τους αναπτυξιακούς φορείς Γαλλίας (AfD) και Γερμανίας (KfW) των δυνατοτήτων των εταιρειών της EFCA να ανταποκριθούν στον αυξημένο σύνθετο μελετητικό ρόλο που επιβάλλει η νέα περίοδος (Green Deal κλπ.) και αφ’ ετέρου την καλύτερη ενημέρωση των εταιρειών της EFCA για τις δυνατότητες συνεργασίας με τις AfD και KfW.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.