Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Ε.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή

Δείτε εδώ έκθεση που προετοίμασε η Επιστημονική Επιτροπή της Eυρωπαϊκής Ενωσης για την Κλιματική Αλλαγή σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Ε.Ε. και του Ευρ. Κοινοβουλίου.

Η έκθεση αφορά στο στόχο του 2040 για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, στόχος που προβλέπεται να προσδιορισθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2024, ώστε να αναπτυχθούν έγκαιρα οι πολιτικές που απαιτούνται και για να ενημερώσει η Ε.Ε. το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC).

Στην έκθεση προτείνεται μείωση της τάξης των 90-95% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2040 ως προϋπόθεση για τη συγκράτηση της θερμοκρασίας κάτω του 1.5 βαθμού Κελσίου και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας για την Ε.Ε. το 2050.

Η πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής βασίσθηκε στην εξέταση 1000 και πάνω διαφορετικών σεναρίων εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το μήνυμα που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί πολιτικών και μέτρων για την επίτευξη και του στόχου της συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας και αυτού της κλιματικής ουδετερότητας.

Κοινός τόπος σε όλους τους συνδυασμούς είναι η μείωση της ενεργειακής ζήτησης, η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η σταδιακή εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων.