Έκθεση 2017 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

H Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, υπέβαλε στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής την προβλεπόμενη ετήσια έκθεση για το έτος 2017.

Στην Έκθεση περιλαμβάνονται η συνολική ετήσια δραστηριότητά της Υπηρεσίας με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα, χαρακτηριστικές υποθέσεις που διερευνήθηκαν, νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν, οι σχετικές με την πειθαρχική του δικαιοδοσία ενέργειες και τα αποτελέσματα του ελέγχου περιουσιακής κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου και τη Συνοπτική Παρουσίαση της Έκθεσης εδώ.

Δείτε το συνολικό κείμενο της Έκθεσης εδώ.