Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Επισυνάπτεται η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2007 για την ενεργοποίηση του καταστατικού. Στο ίδιο έγγραφο θα βρείτε επίσης τη σχετική εξουσιοδότηση καθώς και το έντυπο υποβολής της υποψηφιότητας για το μέλος πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου ΣΕΓΜ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συνδέσμου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΘΗΝΑÏΣ τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2007 και ώρα 15.00, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το καταστατικό του Συνδέσμου.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό είναι σε απαρτία όσα, ταμειακά ενήμερα, μέλη και αν είναι παρόντα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, είναι τα ακόλουθα:

1. Εκλογή μελών Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
2. Καθορισμός ποσού εγγραφής και ετήσιας συνδρομής συνδεδεμένων μελών
3. Τοποθετήσεις μελών και συζήτηση

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ