Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών πλαστικών σωλήνων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4278/25.11.2019 η Υπουργική Απόφαση οικ. 114233/2019 «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4.12.2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση (Β΄ 3346)».

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους πλαστικούς σωλήνες, στα εξαρτήματα αυτών και στα προκατασκευασμένα φρεάτια που είναι κατασκευασμένοι από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), πολυαιθυλένιο (HDPE), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολυβουτυλένιο (PB), δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χ) και θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα (GRP) βασισμένο σε ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα (UP), και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πόσιμου νερού, ενδοδαπέδιας θέρμανσης, κτιριακής αποχέτευσης, αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, άρδευσης, αποστράγγισης και αποχετευτικών λυμάτων. Τροποποιούνται και καθορίζονται τα πρότυπα που οφείλουν να ακολουθούν τα παραπάνω δίκτυα για λόγους ασφάλειας των δομικών έργων και προστασίας χρηστών και καταναλωτών.