Έναρξη Δημοπρασιών για Φωτοβολταϊκά και Αιολικά

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βελιγράδι ενημερώνει για την προκήρυξη της πρώτης δημοπρασίας, η οποία αφορά ποσόστωση για φωτοβολταϊκά 50 MW και 400 MW για τα αιολικά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 14 Αυγούστου 2023, 23:59 (ώρα Σερβίας).

Δείτε τη σχετική ενημέρωση.