Έναρξη προγράμματος «Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Εργων»

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Μ.Π.) οργανώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων». Το πρόγραμμα θα επιμορφώσει πολιτικούς μηχανικούς στον έλεγχο γεφυρών και θα συνδράμουν στη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ξεκινά στο ΕΜΠ τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και μένουν μόνο λίγες θέσεις ακόμη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα παρακαλώ πατήστε εδώ