Έναρξη B’ Κύκλου προγράμματος «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ

O 2ος Κύκλος του επιμορφωτικού προγράμματος «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα ξεκινήσει στις 6 Μαρτίου 2023.

Με το πρόγραμμα αυτό καταρτίζονται πολιτικοί μηχανικοί ειδικά για την επιθεώρηση και αξιολόγηση γεφυρών και τεχνικών έργων, ώστε να εφαρμόσουν επιτυχώς τα υπό οριστικοποίηση σχετικά εθνικά πρότυπα αλλά και να μεταλαμπαδεύσουν τις αρχές του ελέγχου και της αξιολόγησης στον ευρύτερο τομέα της διαχείρισης εν λειτουργία τεχνικών έργων από σκυρόδεμα και χάλυβα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  •  Το αντικείμενο, τις μεθόδους, τη συχνότητα, τις θέσεις και τους στόχους του ελέγχου των γεφυρών και των τεχνικών έργων που πρέπει να διεξάγονται στο πεδίο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους και ονομάζονται «οπτική επιθεώρηση».
  •  Τις μεθόδους συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας των ευρημάτων αυτών των ελέγχων.
  •  Το αντικείμενο, τις μεθόδους και τους στόχους αξιολόγησης της δομικής και λειτουργικής επάρκειας των γεφυρών και τεχνικών έργων, βάσει των ευρημάτων των ελέγχων πεδίου.
  • Πρακτική εξάσκηση σε τέσσερις αντιπροσωπευτικές οδικές γέφυρες, όπου θα γίνει από τους εκπαιδευόμενους επιθεώρηση, καταγραφή και επεξεργασία των ευρημάτων και αξιολόγηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειάς τους.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός συμμετοχής των εκπαιδευόμενων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο του μαθήματος https://e-learning.ntua.gr/…/inspection-and-structural…/ , καθώς και σε επικοινωνία με τη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ε.Μ.Π τηλεφωνικά στο 210-772-2905, 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ., είτε μέσω email στο kedivim [at] mail [dot] ntua [dot] gr