Ένσταση προς το Πανεπιστήμιο Πατρών

2 Απριλίου 2007
Με αφορμή επιστολές μελών μας που για τυπικούς λόγους (μη υποβολή αίτησης εκτός του φακέλου δικαιολογητικών της εκδήλωσης ενδιαφέροντος) απεκλείσθησαν στην περαιτέρω διαδικασία, αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας και τα μέλη του Δ.Σ. Π. Μαντάς και Π. Πετρακόπουλος ανέλαβαν να τη συντάξουν.