Έντονος προβληματισμός για το μέλλον στην εκδήλωση του ΣΕΓΜ για τα νέα Μητρώα

Με μεγάλη συμμετοχή στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, η ειδική εκδήλωση για το νέο Μητρώο Συντελεστών παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (MH.T.E.), που ιδρύθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4472/2017  (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι νέες διατάξεις των άρθρων 118 και 119 του Ν. 4472/17, καθώς και ιδέες και προτάσεις για το υπό σύνταξη Π.Δ. με το οποίο θα γίνει η εξειδίκευση των λεπτομερειών ίδρυσης και λειτουργίας των νέων Μητρώων (απαιτήσεις, κριτήρια και διαδικασίες εγγραφής και τήρησης, κατηγορίες και τάξεις, επιτροπές, πειθαρχικές διαδικασίες, κ.λπ.)

Ακολούθησε συζήτηση, από την οποία διεφάνη έντονος προβληματισμός των μελών του Συνδέσμου για το μέλλον, τόσο σε σχέση με την εγχώρια αγορά όσο και με τον διεθνή χώρο, αλλά και σημαντική διαφοροποίηση απόψεων και προσεγγίσεων στα περισσότερα θέματα.

Κατά την επικρατούσα, πάντως, άποψη τα νέα μητρώα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια εγγραφής και κατάταξης, ώστε να εισφέρουν θετικά προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού του κλάδου, της ελαχιστοποίησης της ευκαιριακής επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας υγιών επιχειρήσεων με σύγχρονες δομές και οργάνωση και δυνατότητες συστηματικής και ανταγωνιστικής εξωστρεφούς δραστηριοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη, όμως, και τη σημερινή κατάσταση και δεδομένα των ελληνικών μελετητικών εταιρειών. Βεβαίως, όπως όλοι συμφώνησαν, τα ανωτέρω θα έχουν ουσία και νόημα μόνο στην περίπτωση που η εγγραφή και η κατάταξη στα μητρώα θα είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.