Έρευνα για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων

Στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει δημόσια διαβούλευση μέσω διαδικτύου (έρευνα) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα εμπόδια στο εμπόριο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις εξαγωγικές τους δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

Οι διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση (TTIP), στοχεύουν στην άρση των φραγμών του εμπορίου όπως δασμοί, περιττές κανονιστικές ρυθμίσεις, περιορισμοί των επενδύσεων κ.ά. διευκολύνοντας την αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ της Ε.Ε. και των ΗΠΑ.

Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη έως 14 Ιουλίου 2014 στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TTIPSME