Έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας | Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0»

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε συνεργασία με τη Deloitte Ελλάδος πραγματοποιεί έρευνα σχετικά με το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης NextGenerationEurope (NGEU). Σκοπός της έρευνας, είναι η αποτύπωση της αντίληψης των ελληνικών επιχειρήσεων αναφορικά με το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» καθώς και η δυνατότητα αλλά και οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των πόρων του προγράμματος για τις μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες των εταιρειών.

Για να λάβετε το ερωτηματολόγιο παρακαλώ πατήστε εδώ