Έρευνα Δεξιοτήτων Μηχανικών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υλοποιεί εμπειρική έρευνα για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου ‘συστήματος’ τεκμηρίωσης πολιτικών στα πεδία της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της ανίχνευσης της πορείας των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας για την περίοδο 2021-2027».

Τα αποτελέσματα της έρευνας εργοδοτών των δεξιοτήτων των αποφοίτων Ελληνικών ΑΕΙ θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των τυχόν αναντιστοιχιών μεταξύ των σπουδών και των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Η έρευνα εργοδοτών διεξάγεται μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για μια σειρά επαγγελμάτων.

Από τη συμμετοχή σας στην έρευνα εξαρτάται η πραγματική αποτύπωση της διάγνωσης των αναγκών στην αγορά εργασίας.

Η έρευνα διεξάγεται με πλήρη τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και είναι ανώνυμη.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα μπορείτε να εισέλθετε μέσω του συνδέσμου https://www.surveymonkey.com/r/ISCED07 στο ερωτηματολόγιο που αφορά τις δεξιότητες των «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ».
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.