Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων: Προοπτικές ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία, 29 Μαρτίου 2017

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.) και την ΗΑΕΕ (Δεξαμενή Σκέψης – Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας) διοργανώνουν την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.30, στο κτήριο του ΕΒΕΑ, αίθ. ΕΡΜΗΣ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφ.) ημερίδα με θέμα: «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων: Προοπτικές ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία».

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να παρουσιασθούν από εξειδικευμένους, σε κάθε αντικείμενο, ομιλητές, τα οφέλη, για την ευρύτερη περιοχή της Δ. Ελλάδας, που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των πιθανών κοιτασμάτων, το περιβαλλοντικό πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων φορέων, το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι κανόνες ασφάλειας και το φορολογικό καθεστώς γύρω από την εξόρυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων στη χώρα μας, καθώς και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες από διεθνή χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα.

Ειδικότερα θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικές: «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην  Ελλάδα», «Επιχειρηματική ανάπτυξη και οικονομικές προοπτικές», «Αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες», «Χρηματοοικονομικά εργαλεία».

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.