Έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τις δεξιότητες των αποφοίτων «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υλοποιεί εκτεταμένη έρευνα εργοδοτών για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου ‘συστήματος’ τεκμηρίωσης πολιτικών στα πεδία της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της ανίχνευσης της πορείας των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας για την περίοδο 2021-2027».

Τα αποτελέσματα της έρευνας εργοδοτών των δεξιοτήτων των αποφοίτων Ελληνικών ΑΕΙ θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των τυχόν αναντιστοιχιών μεταξύ των σπουδών και των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Η έρευνα εργοδοτών διεξάγεται μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για μια σειρά επαγγελμάτων.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα μπορείτε να εισέλθετε μέσω του συνδέσμου https://www.surveymonkey.com/r/ISCED05 στο ερωτηματολόγιο που αφορά τη διερεύνηση των δεξιοτήτων των αποφοίτων του αντικειμένου εκπαίδευσης «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ».

Περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε εδώ.