Έρευνα BrainRegain “Digital SkillsGap” με την υποστήριξη του ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ στηρίζει την πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα BrainReGain που επιδιώκει τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών του εξωτερικού και της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. H πρωτοβουλία BrainReGain σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα παρακαλώ πατήστε εδώ