Σύσταση της Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ)

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ σχετικά με τη σύσταση του ειδικού φορέα με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών» (ΕΠΤΤΕΜ).

Για να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ παρακαλώ πατήστε εδώ