Αίρεται το «ασυμβίβαστο» μελετητών και κατασκευαστών;

Όπως ανακοινώθηκε και στα ΜΜΕ, στις 7/11/2016 παραδόθηκε -επισήμως- στην ελληνική κυβέρνηση η νέα «Έκθεση Αποτίμησης του Ανταγωνισμού» του ΟΟΣΑ.

Πρόκειται για τη λεγόμενη 3η «εργαλειοθήκη», η οποία περιλαμβάνει συστάσεις προς την Ελλάδα για την άρση υφιστάμενων εμποδίων στην ανταγωνιστική και αποτελεσματική λειτουργία των αγορών σε πέντε τομείς της οικονομίας, μεταξύ των οποίων και ο κατασκευαστικός τομέας. Σύμφωνα με τον Ν. 4336/15 (3ο μνημόνιο), η Ελλάδα οφείλει να υιοθετεί τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, προβαίνοντας στις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως δήλωσε ο π. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γ. Σταθάκης, κατά την εκδήλωση παραλαβής της έκθεσης, οι συστάσεις αυτές του ΟΟΣΑ θα νομοθετηθούν μέχρι το τέλος του 2016.

Παρά τη σθεναρή προσπάθεια του ΣΕΓΜ, με πολύωρες συναντήσεις και επικοινωνίες με τα στελέχη του ΟΟΣΑ, αλλά και συνεργασία και παροχή υποστηρικτικού υλικού στο Υπουργείο Υποδομών (για το θέμα αυτό υπήρξε και υπάρχει συμφωνία απόψεων και συνεργασία), η έκθεση του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύσταση άρσης της ασυμβίβαστης ταυτόχρονης ιδιότητας μελετητή και κατασκευαστή. Συγκεκριμένα, συστήνεται να επιτραπεί η ταυτόχρονη δυνατότητα εγγραφής φυσικών προσώπων και εταιρειών στα μητρώα μελετητών και κατασκευαστών.

Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Υποδομών γι’ αυτό το θέμα, με σκοπό την απαλοιφή της σχετικής σύστασης του ΟΟΣΑ στην επικείμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των «θεσμών». Έχει ήδη ζητηθεί, δε, και η υποστήριξη της EFCA, την οποία θεωρεί σημαντική το Υπουργείο για τη διαπραγμάτευση (ετέθη από τον εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ και συζητήθηκε το θέμα σε συνάντηση της European External Aid Committee στις Βρυξέλλες). Επιπλέον, προς άρση κάθε αιωρούμενης φημολογίας, θα ζητηθεί η έγγραφη διατύπωση γνώμης για το θέμα από τις εργοληπτικές οργανώσεις.

Οφείλουμε, πάντως, να επισημάνουμε ότι αντίστοιχη ρύθμιση έχει προτείνει το Υπουργείο Υποδομών με το πρόσφατο σχέδιο νόμου και την πρόβλεψη δημιουργίας ανεξάρτητου Μητρώου Τεχνικών Συμβούλων (βλ. σχετική παρέμβαση ΣΕΓΜ, στην οποία περιγράφεται ο εννοιολογικός διαχωρισμός του συμβούλου-μελετητή από τον κατασκευαστή που ισχύει παγκοσμίως, και η οποία τελεί υπό συζήτηση με το Υπουργείο).

Περαιτέρω, όπως θα διαπιστώσετε, η 3η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει κι άλλες συστάσεις για τον κλάδο, με σημαντικότερες αυτές α) της δυνατότητας συμμετοχής σε διαγωνισμούς χωρίς την υποχρέωση εγγραφής σε Μητρώο, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των τευχών του διαγωνισμού, β) της δυνατότητας εγγραφής των φυσικών προσώπων σε μεγαλύτερο αριθμό κατηγοριών μελετών, γ) της τακτικής αναθεώρησης των τιμών/αμοιβών χωρίς εξάρτηση από το Υπ. Υποδομών.

Είναι σαφές ότι οι σαρωτικές αλλαγές των πρόσφατων και των επικείμενων νομοθετικών εξελίξεων (βλ. νέο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, νέο νόμο 4412/16 για τις δημόσιες συμβάσεις, νέο σ/ν Υπ. Υποδομών, συστάσεις ΟΟΣΑ), σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια ύφεση, τη συνεχιζόμενη οικονομική -και όχι μόνον- κρίση, τη δυσκολία πρόσβασης και υποστήριξης από το τραπεζικό σύστημα, τη δραματική μείωση της εγχώριας ζήτησης και τις σημαντικές δυσκολίες συστηματικής δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, συνθέτουν ένα ιδιαιτέρως δύσκολο και προβληματικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο.

Παρά τις υπερβολικά αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, ο ΣΕΓΜ -στο πλαίσιο των αντικειμενικών δυνατοτήτων του- συνεχίζει και θα συνεχίσει τη σημαντική παρουσία του στον δημόσιο διάλογο, τις προσπάθειες και τις δράσεις του για την αντιστροφή των σημερινών αρνητικών επιχειρηματικών δεδομένων και την ανάκαμψη του κλάδου των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων.

Άλλωστε, η ανάκαμψη της οικονομίας και η είσοδος σε αναπτυξιακή τροχιά είναι συνυφασμένη με την ανάκαμψη του κλάδου. Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης σε μια σύγχρονη οικονομία προϋποθέτουν διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ιδέες και προτάσεις άμεσης απόδοσης υπάρχουν και έχουν διατυπωθεί από τον ΣΕΓΜ και πολλούς άλλους επιχειρηματικούς φορείς, οικονομικούς και ερευνητικούς οργανισμούς, αλλά και από στελέχη της κυβέρνησης. Χρόνος για περαιτέρω καθυστέρηση στην προώθησή τους δεν υπάρχει, τουλάχιστον για τις ελληνικές επιχειρήσεις του τεχνικού κλάδου…