Αίτημα παρέμβασης του ΣΕΓΜ για την αναστολή έκδοσης αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπράτησης και σύμβασης.

Αίτημα παρέμβασης έστειλε ο ΣΕΓΜ στο Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος σχετικά με την αναστολή έκδοσης αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπράτησης και σύμβασης.

Η έκδοση των ακολούθων:
1. Αρ. πρωτ. 17917/14-4-2014 έγγραφο του ΥΠΑΑΝ «Εφαρμογή της εγκυκλίου «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» – Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων».
2. Αρ. πρωτ. 21198/6-5-2014 έγγραφο του ΥΠΑΑΝ «Αποσαφήνιση εγκυκλίου «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» – Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων».
3. Αρ. πρωτ. οικ. 126110/27-5-2014 έγγραφό σας (αναστολή έκδοσης αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπράτησης και σύμβασης).
έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε πλήθος ενταγμένων πράξεων του ΕΠΠΕΡΑΑ, τα οποία έχουν άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στις μελετητικές/συμβουλευτικές εταιρείες της χώρας.

Ο ΣΕΓΜ τονίζει την ανάγκη αλλαγής προσέγγισης ώστε να μην απενταχθεί καμία μελέτη, αλλά αντιθέτως να ληφθούν μέτρα υποβοήθησης, διευκόλυνσης, αλλά και προστασίας των δικαιούχων, με στόχο την έγκαιρη, άρτια και ποιοτική εκπόνηση των μελετών όλων των προγραμματιζόμενων έργων και προγραμμάτων.

ΣΕΓΜ-ΕΠΠΕΡΑΑ_Αναστολή έκδοσης αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπράτησης και σύμβασης.