Αίτημα παρέμβασης του ΣΕΓΜ για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Αίτημα παρέμβασης απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ ΑΕ  για την ακύρωση της απόφασης 619/2014, την ταχεία ολοκλήρωση όλων των εκκρεμουσών
διαγωνιστικών διαδικασιών (από το 2008 μέχρι σήμερα) και στην έναρξη εκτέλεσης των
μελετών του εθνικού κτηματολογίου για το υπόλοιπο της χώρας.

Στην επιστολή του ο ΣΕΓΜ τόνισε ότι ο καθένας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σε όποια θέση και εάν βρίσκεται. Δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου και δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις σε θέματα που άπτονται του εθνικού συμφέροντος, αλλά -συγχρόνως- του μέλλοντος και της βιωσιμότητας ελληνικών υγιών επιχειρήσεων, οι οποίες  στήριζαν, στηρίζουν και θα στηρίζουν την πραγματική οικονομία.

Επιστολή_Παρέμβαση για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου.