Αίτημα παρέμβασης του ΣΕΓΜ για την πληρωμή ανεξόφλητων λογαριασμών συμβάσεων του ΕΣΠΑ 2007-13

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε αίτημα  παρέμβασης στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, για την ταχεία εξόφληση όλων των λογαριασμών συμβάσεων του ΕΣΠΑ 2007-13 που δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους μέχρι τις 31.12.2015.

Η παρέμβαση αυτή είναι η δεύτερη που πραγματοποιεί ο ΣΕΓΜ για το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η εξόφληση των τιμολογημένων λογαριασμών καθίσταται, σε πολλές περιπτώσεις, καταλυτική για τη βιωσιμότητα των εταιρειών.

Δείτε την επιστολή εδώ.