Αίτημα παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την αναδρομική παράταση της έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ

Αίτημα επείγουσας παρέμβασης απέστειλε ο ΣΕΓΜ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δημήτριο Ράικο, για την σύνταξη και ψήφιση τροπολογίας αναδρομικής παράτασης της έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του Ν.3316/05, για διάστημα ικανό για την άρτια προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων (ΥΠΥΜΕΔΙ, ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιες υπηρεσίες και μελετητικές επιχειρήσεις).

Ο ΣΕΓΜ επισήμανε ότι η ορθολογική προσέγγιση του θέματος επιβάλλει την έναρξη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση (έκδοση προβλεπόμενων Π.Δ.) και έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν.4281/14.

Επιστολή_Επείγουσα παρέμβαση για την αναδρομική παράταση της έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ για τις συμβάσεις Μελετών & Συναφών Υπηρεσιών του                 Ν.3316/05