Αίτημα ΣΕΓΜ για την άρση εμποδίων στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Αίτημα σχετικά με την άρση εμποδίων στην έκδοση φορολογικής απέστειλε ο ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Οικονομικών.

Τους τελευταίους μήνες το ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας δεν εκδίδει φορολογική ενημερότητα σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν υπάρχει μη ληξιπρόθεσμη οφειλή του προσώπου αυτού. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και σε συμπράξεις ή κοινοπραξίες, όταν έστω και ένα μέλος έχει κάποια μη ληξιπρόθεσμη οφειλή. Δηλαδή (στατιστικά) πάντοτε. Για την έκδοση της ενημερότητας στην περίπτωση αυτή πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να επισκεφθεί την εφορία, να γίνει έλεγχος της αιτίας και στη συνέχεια να παραδοθεί ιδιοχείρως η φορολογική ενημερότητα, στην οποία αναγράφεται ένας και μοναδικός συγκεκριμένος σκοπός έκδοσής της.

Ο ΣΕΓΜ αιτήθηκε την άμεση ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών προς άρση των ανωτέρω εμποδίων, εκμηδένιση των άσκοπων ανθρωποωρών που αναλώνονται από όλους τους φορείς και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την οποία έχει μεγάλη ανάγκη η χώρα μας κατά την παρούσα περίοδο.

ΣΕΓΜ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ_Φορολογικες ενημεροτητες
ΣΕΓΜ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ_ΦΠΑ_ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ