Αίτημα του Γ.Γ Δημοσίων Έργων κ. Σιμόπουλου να υιοθετηθεί η πρόταση του ΣΕΓΜ για την τροποποίηση στο άρθρο 71 του Νομοσχεδίου

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η επίσημη πληροφόρηση που είχαμε από το ΥΠΥΜΕΔΙ, ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κος Στράτος Σιμόπουλος ζήτησε να υιοθετηθεί η πρόταση του ΣΕΓΜ εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου του. Ελπίζουμε ότι η πρότασή του θα υιοθετηθεί άμεσα και από τη Βουλή.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την πρόταση του ΣΕΓΜ εστιάσαμε την προσοχή μας στο άρθρο 71, παρ.2αii του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή και επίκειται η ψήφισή του στις 8 Αυγούστου, όπου ορίζεται ότι για την ποιοτική επιλογή των υποψηφίων, μεταξύ άλλων, θα ζητείται: «…α) ii) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη…». Ζητήσαμε με επιστολή μας προς τα κόμματα της Βουλής και τους αρμόδιους Υπουργούς, καθώς και με προσωπικές παρεμβάσεις προς το ΥΠΥΜΕΔΙ να τροποποιηθεί αυτός ο όρος του νόμου και να δοθεί η δυνατότητα να μεγαλώνει το διάστημα της τριετίας, ώστε να μην δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα συμμετοχής στους διαγωνισμούς των ελληνικών επιχειρήσεων.