Αίτημα του ΣΕΓΜ για την άρση εμποδίων στην πληρωμή κρατήσεων

Αίτημα για την άρση των εμποδίων στην πληρωμή κρατήσεων απέστειλε ο ΣΕΓΜ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Attica Bank. Οι μελετητικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εισπράξουν τις αμοιβές τους για υπηρεσίες που παρέχουν προς τους δημόσιους φορείς, προκαταβάλουν συγκεκριμένα ποσά για κρατήσεις, με διαδικασία η οποία γίνεται υποχρεωτικά μέσω της Εθνικής Τράπεζας και της Attica Bank.

Ο ΣΕΓΜ αιτήθηκε την άμεση λήψη αποφάσεων προς επίλυση του ανωτέρω σοβαρού προβλήματος και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την οποία έχει μεγάλη ανάγκη η χώρα μας κατά την παρούσα περίοδο.

ΣΕΓΜ_ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ_ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΣΕΓΜ_ATTICA BANK_ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ