Αίτηση ακύρωσης της Απόφασης ορισμού της νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ

Ο ΣΕΓΜ κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας Αίτηση για την ακύρωση της Απόφασης με αρ. 14112/Δ1/5070/12.3.2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.3.2018) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Διορισμός μελών στη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)».

Η αίτηση κατατέθηκε γιατί στην ορισθείσα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ δεν συμπεριλήφθηκε εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, δηλαδή εκπρόσωπος των μελετητικών επιχειρήσεων, καθόσον δεν κατέστη δυνατός -παρά τη σχετική πρωτοβουλία του ΣΕΓΜ- ο από κοινού ορισμός εκπροσώπων εργοληπτικών συνδέσμων και ΣΕΓΜ που προβλέπει η σχετική διάταξη (παρ. 3 άρθρου άρθρο 86 του ν. 4387/2016) και, εν τέλει, αποφασίστηκε από τον Υπουργό κι οι δύο εκπρόσωποι των φορέων που προβλέπει ο νόμος να είναι από τους εργοληπτικούς συνδέσμους.

Οι κύριοι λόγοι ακύρωσης της εν λόγω Απόφασης που επικαλείται ο ΣΕΓΜ στην Αίτησή του είναι η παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόμου (καταστρατήγηση σκοπού άρθρου 87 του ν. 4387/2016), η παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, η έλλειψη αιτιολογίας και η παράβαση των θεμελιωδών αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Κωνσταντίνος Καλέργης «Με αυτήν την επιβεβλημένη κίνησή μας προσπαθούμε να αποτρέψουμε τη συνέχιση του, επί δεκαετίες, απαράδεκτου κατεστημένου της απουσίας εκπροσώπησης των μελετητικών γραφείων στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ (τέως Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΤΣΜΕΔΕ) και της διακριτικής αντιμετώπισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο μελετητικός κλάδος συνιστά τον πρώτο και θεμελιώδη πυλώνα του συστήματος παραγωγής έργων και πρέπει να έχει αντίστοιχη αντιμετώπιση, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες χώρες. Οι μελετητικές επιχειρήσεις απασχολούν χιλιάδες μηχανικούς και επιστήμονες, συνιστούν σημαντικό και ιδιαίτερο τμήμα των «μετόχων» του ΤΜΕΔΕ και επιβάλλεται να εκπροσωπούνται, αμέσως, στη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου. Η αυτονόητη αυτή απαίτηση αναγνωρίζεται, πλέον, κι από τον νομοθέτη, ο οποίος προέβλεψε τον από κοινού ορισμό εκπροσώπων μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο ΣΕΓΜ στήριξε εξαρχής και συνεχίζει να στηρίζει το ΤΜΕΔΕ, έχοντας προτείνει και τη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο (με ένταξη σ’ αυτό των τομέων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών μηχανικών και ΕΔΕ), αλλά δεν μπορεί να αποδεχθεί την απουσία εκπροσώπησης των μελετητικών επιχειρήσεων στη Διοικούσα Επιτροπή του. Οι όποιες διαχρονικές διαφωνίες μεταξύ των εργοληπτικών συνδέσμων δεν μπορεί να οδηγούν σε διοικητικές αποφάσεις που δεν συνάδουν με το πνεύμα του νομοθέτη. Προφανώς, το Δ.Σ. και τα μέλη του ΣΕΓΜ ουδεμία αντιπαλότητα ή προσωπική έριδα έχουν με τον Πρόεδρο και τα μέλη της ορισθείσας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ, με τους οποίους -άλλωστε- διατηρούνται μακρόχρονες φιλικές ή/και συνεργατικές σχέσεις. Ο ΣΕΓΜ στηρίζει το σημαντικό έργο που επιτελούν και θα είναι αρωγός σε οποιεσδήποτε προσπάθειες και δράσεις που στοχεύουν αφενός στην ενδυνάμωση και στον εκσυγχρονισμό του Ταμείου, αφετέρου στην ανάκαμψη του ευρύτερου τεχνικού κλάδου και στην προώθηση της υγιούς, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας».

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου