Ανάπτυξη υποδομών στη Γεωργία και προοπτικές μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΣΕΓΜ από τη Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Γεωργία, μέσα στην επόμενη πενταετία, προβλέπεται μεγάλη αύξηση αναπτυξιακών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων, προσφέροντας στις ελληνικές επιχειρήσεις του τομέα των κατασκευών και συναφών συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών διευρυμένες δυνατότητες δραστηριοποίησης.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης που παρέχονται στη Γεωργία, ειδικά μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ (Ιούνιος 2014), για την ανάπτυξη των υποδομών της, αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συμβουλευτικών εταιρειών.

Ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν έργα στη Γεωργία μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τιφλίδα, στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: 37/D Tabidze str.0179 Tbilisi-Georgia

Τηλέφωνο:00995322942858

Ηλ. Ταχυδρομείο: ecocom-tbilisi [at] mfa [dot] gr

Website: http://www.agora.mfa.gr/ge64