Ανάρτηση για διαβούλευση του τεύχους ΟΜΟΕ-ΖΚ

H Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών θέτει σε διαβούλευση το νεοσυνταχθέν Τεύχος «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Οδηγίες Σχεδιασμού Ζωνών Κατοικιών».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29-11-2019.

Τυχόν απόψεις και παρατηρήσεις επί των οδηγιών πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα εξής email: maniochadz [at] gmail [dot] com και apantagaki [at] dmeo [dot] gr.

Δείτε τις νέες ΟΜΟΕ-ΖΚ ΕΔΩ.