Αναθέσεις μελετών και υπηρεσιών μηχανικού στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ. Ρέππα.
Ερχόμενοι στο θέμα της από 3/12/2010 επιστολής σας, διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι εξετάσατε με προσοχή τις ανησυχίες που διατυπώσαμε αναφορικά με τις ευθύνες που ανατίθενται στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» με ΚΥΑ για την υλοποίηση έργων σε πέντε Περιφέρειες της χώρας.
Με την επιστολή που μας απευθύνατε, πιστεύουμε ότι παρέχονται διευκρινίσεις και δεσμεύσεις που μπορούν να καθησυχάσουν σε μεγάλο βαθμό τα μέλη του ΣΕΓΜ – και γενικότερα τον μελετητικό κλάδο – ως προς τις προθέσεις πολιτικής του Υπουργείου σας σε σχέση με τον ρόλο της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ».

Με βάση τις αποσαφηνίσεις και τις δεσμεύσεις αυτές και διαπιστώνοντας ότι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» αντιμετωπίζεται ως δημόσιος φορέας καταλληλότερος, κατά την άποψη σας, για να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον σε σύγκριση με τους πραγματικούς τελικούς δικαιούχους των έργων που περιλαμβάνονται στις ΚΥΑ – και όχι για να καταργήσει τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα – προχωρούμε στην απόσυρση των προσφυγών μας κατά των από 1.9.2010 αποφάσεων με αριθ. Δ1/0/3142 και Δ1/0/3143 που αφορούν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοίχως. Είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσετε – στη βάση της πολιτικής βούλησης που διατυπώνετε στην επιστολή σας – στη διευθέτηση των νομικών εκκρεμοτήτων που αφορούν στις υπόλοιπες τρεις Περιφέρειες για να είναι και θεσμικά διευθετημένο ότι δεν ανα¬τίθενται υπηρεσίες μελετητή ή συμβούλου στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ».

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ