Αναθεωρημένη 2η έκδοση εργασίας του Ν.4412/16

Σας κοινοποιούμε την αναθεωρημένη 2η έκδοση εργασίας του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ενημερωμένου με τον νέο Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’) για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με τον νέο Ν.4782/21 τροποποιήθηκαν 132 από τα 374 άρθρα του Ν.4412/16, καταργήθηκαν πέντε και προστέθηκαν πέντε νέα, εξαιρουμένων των άρθρων με τις τροποποιούμενες, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, τα Προσαρτήματα και την έναρξης ισχύος.

Οι διατάξεις του ισχύοντος Ν.4412/16 που τροποποιούνται ή καταργούνται, εμφανίζονται διαγραμμισμένες οι δε διατάξεις του Ν.4782/21 με πράσινο χρώμα. Σε κάθε διάταξη αναγράφεται η ημερομηνία ισχύος της.

Ο Σύνδεσμος αποποιείται κάθε ευθύνης για τυχόν λάθη, παραλείψεις κλπ. Παρακαλούμε όσους από εσάς εντοπίσουν τέτοια, να μας τα επισημάνετε στέλνοντας email στην διεύθυνση segm [at] segm [dot] gr.

Σας κοινοποιούμε επίσης προς ενημέρωσή σας, συνοπτικό κείμενο εργασίας των νέων διατάξεων μελετητικού ενδιαφέροντος που εισάγονται με τον Ν.4782/21, με σύντομο σχολιασμό.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.