Αναθεώρηση ΕΤΕΠ – Σχέδια Τεχνικών Προδιαγραφών σε Δημόσια Κρίση

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ υποβάλλει σε δημόσια κρίση τα σχέδια των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών – ΕΤΕΠ. Ο πίνακας θα επικαιροποιείται με νέα σχέδια ΕΤΕΠ για Δημόσια Κρίση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για να δείτε τον πίνακα παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ πατήστε εδώ