Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός ιταλικών σιδηροδρομικών σταθμών

Η Rete Ferroviaria Italiana (RFI), η επικεφαλής εταιρεία του Infrastructure Hub του ομίλου FS Italiane, συνεχίζει την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό περισσοτέρων από 2.000 σιδηροδρομικών σταθμών σε όλη την Ιταλία. Τις τελευταίες ημέρες, έχει ανατεθεί διαγωνισμός τριών τμημάτων (lot), άνω των 58 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενος με κονδύλια του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ / PRNN). Τα έργα αφορούν στο σχεδιασμό και υλοποίηση εργασιών συντήρησης κτιρίων και εξωτερικών χώρων, που θα επηρεάσουν 17 σιδηροδρομικούς σταθμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, από βορρά έως νότο.

Ελληνικοί φορείς και εταιρείες θα μπορούσαν να ωφεληθούν σημαντικά από την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με την Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.