Ανακοίνωση από ΤΜΕΔΕ

Κατόπιν αναβάθμισης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πλέον είναι διαθέσιμες οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ που χρησιμοποιούν την αυθεντικοποίηση του χρήστη μέσω κωδικών TAXISnet ΤΜΕΔΕ που χρησιμοποιούν την αυθεντικοποίηση του χρήστη μέσω κωδικών TAXISnet.

Για να διαβάσετε την πλήρη ανακοίνωση πατήστε εδώ