Ανακοίνωση Εκδήλωσης ΣΕΓΜ για τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις

Την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 16:00, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52), ο ΣΕΓΜ θα πραγματοποιήσει Εκδήλωση με θέμα τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ο οποίος ψηφίστηκε στις 2/8 από την Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες.

Με τον ψηφισθέντα νόμο ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι νέες Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και, επιπλέον, θεσπίζονται νέες ειδικές εθνικές διατάξεις αφενός για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και δημοσίων έργων (κατάργηση Ν. 3316/05 και Ν. 3669/08), αφετέρου για τις διαδικασίες προδικαστικής και δικαστικής προστασίας.

Η εκδήλωση έχει βασικούς στόχους την ενημέρωση των μελών για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, με έμφαση στις διατάξεις που αφορούν τον τομέα των μελετών και συναφών υπηρεσιών, και, εν συνεχεία, τη συζήτηση επ’ αυτών, ώστε να καταστρωθεί η πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΣΕΓΜ στο πλαίσιο της σύνταξης και έκδοσης των προβλεπόμενων εκτελεστικών πράξεων (Π.Δ., Υ.Α., Εγκύκλιοι και πρότυπα τεύχη), οι οποίες θα συμπληρώσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο και θα καθορίσουν, εν τέλει, τις επιπτώσεις αυτού (θετικές και αρνητικές) στον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο.

Στην Εκδήλωση προσκαλούνται και παροτρύνονται να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι και τα στελέχη όλων των εταιρειών μελών του ΣΕΓΜ.

Το πρόγραμμα και οι βασικοί ομιλητές της Εκδήλωσης θα γνωστοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του ΣΕΓΜ.