Ανακοίνωση νέου Δ.Σ. ΕΣΒΥΚ

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών ανακοίνωσε τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 12/2022 έως 12/2025.

Μπορείτε να δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.