Ανακοίνωση/πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων για το Interreg “Ελλάδα-Αλβανία”

Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg (VI-A) IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία” 2021-2027 δημοσιεύει την 1η Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής κοινών προτάσεων έργων, με σημαντικό προϋπολογισμό ύψους 17,319 εκατ. ευρώ.

Η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων αποσκοπεί στην επιλογή διασυνοριακών έργων υψηλής ποιότητας, στα οποία οι αρμόδιοι φορείς συνεργάζονται για να καταστήσουν τις παραμεθόριες περιοχές πιο ανθεκτικές στις κοινές προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, έχει ως στόχο την εξεύρεση κοινών λύσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον, η βιώσιμη ενέργεια, ο τουρισμός, η υγεία και άλλα, καθώς και την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού των παραμεθόριων περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.