Ανακοίνωση ΤΜΕΔΕ για επαναβεβαίωση στοιχείων

Το ΤΜΕΔΕ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστούχων του Ταμείου είναι σκόπιμη η επαναβεβαίωση των στοιχείων κάθε πιστούχου.

Πατήστε εδώ, για να δείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μητρώου:  κ.κ. Ελισάβετ Μπέκου, τηλ. 210 3740550, email: ebekou [at] tmede [dot] gr και Βασιλική Παπαγιάννη, τηλ. 210 3740557, email: vpapagianni [at] tmede [dot] gr.