Ανακοίνωση του ΕΣΒΥΚ για την πανδημία του κορονοϊού

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα της Κυβέρνησης και τις
συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών &
Κατασκευών έχει εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση.

Δείτε την Ανακοίνωση του ΕΣΒΥΚ ΕΔΩ.