Αναλογιστική μελέτη του ΤΕΕ για το ΤΣΜΕΔΕ

Το ΤΕΕ συνέταξε αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ, η οποία παρουσιάστηκε σε σχετική συνέντευξη τύπου από τον Αναλογιστή, Επίκουρο Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αλέξανδρο Ζυμπίδη.

Η μελέτη περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και πληροφορίες για τον κλάδο των μηχανικών και το ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποτελέσματά της βασίζονται, όπως σε όλες τις σχετικές μελέτες, σε κάποιες παραδοχές και σενάρια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι σαφές ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι ένα ισχυρό και βιώσιμο ταμείο.