Ανανεωμένος Οδηγός του Υπουργείου Εξωτερικών για Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων σε 30 χώρες

Εκδόθηκε από την Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών Ανανεωμένος Ενημερωτικός Οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων, από τριάντα (30) χώρες, στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της βιομηχανίας, σε όλο το φάσμα της μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC), καθώς και (β) χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ο Οδηγός αποτυπώνει τις προκηρύξεις διαγωνισμών για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εταιρείες που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για προκηρύξεις διαγωνισμών σε συγκεκριμένες χώρες, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τα Γραφεία ΟΕΥ στις χώρες αυτές (στοιχεία επικοινωνίας των οποίων περιλαμβάνονται στον οδηγό), προκειμένου να τους γνωστοποιήσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους.

Δείτε τον Ανανεωμένο Ενημερωτικό Οδηγό ΕΔΩ.