Ανοικτή επιστολή του Συνδέσμου των Μελετητικών Εταιρειών της Νορβηγίας (RIF) προς τις εταιρείες λογισμικού

Ο Σύνδεσμος των Νορβηγικών Μελετητικών Εταιρειών δημοσίευσε ανοικτή επιστολή προς τους παρόχους λογισμικού, διαμαρτυρόμενος για τις υπερβολικές αυξήσεις χρήσης των λογισμικών που βαρύνει υπερβολικά το κόστος των σύνταξης των μελετών και παροχής των υπηρεσιών μας. Το πρόβλημα έχει πανευρωπαϊκή διάσταση και θέτει, πέραν της βιωσιμότητας των εταιρειών μας, και ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού με τις μελετητικές εταιρείες των Η.Π.Α. οι οποίες προμηθεύονται τα ίδια λογισμικά τουλάχιστον 30% φθηνότερα.

Για να διαβάσετε τη επιστολή πατήστε εδώ