Αντιαναπτυξιακό το σχέδιο Π.Δ. για τα μητρώα μελετητών

Στην αναγκαιότητα παροχής μελετητικών υπηρεσιών υψηλής στάθμης, τις οποίες μπορούν τα εταιρικά-μελετητικά σχήματα να εκπονούν σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια, επιμένει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών.

Σε σχετική επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γιώργο Σουφλιά, με αφορμή το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τα “Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών / Γραφεία Μελετών”, ο ΣΕΓΜ – αφού υπενθυμίζει την απουσία αναπτυξιακών κινήτρων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.3316/05), για την ανάπτυξη ισχυρών εταιρικών σχημάτων – τονίζει ότι ούτε το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. καθιερώνει τέτοια κίνητρα.