Αντιστροφή brain drain: Αναγκαιότητα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μας

Η επιστροφή των εκατοντάδων χιλιάδων μορφωμένων και ικανών συμπολιτών μας που μετανάστευσαν έχει γίνει εθνικός στόχος, ενόψει των μεγάλων προκλήσεων της νέας εποχής. Οι μορφωμένοι νέοι και νέες αποτελούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας και η επιστροφή τους θα συμβάλει σημαντικά στην παραγωγική και αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις – μέλη μας, η επιστροφή αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια τους.  Στο Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δράση ΕΛΛΑΔΑ … ΞΑΝΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μπορείτε να βρείτε τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του προγράμματος και στο σχετικό Flash Report Απασχόληση & Αγορά Εργασίας (Τ. 18) του ΣΕΒ  στατιστικά στοιχεία για το θέμα και 20 προτάσεις για την αντιμετώπισή του.