Αξιολόγηση της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2018

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) διοργανώνει Διαδικτυακή εκδήλωση τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15.00- 16.30μ.μ. για την παρουσίαση της μελέτης: Αξιολόγηση της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2018.

Η μελέτη εκπονήθηκε με την υποστήριξη του Hellenic Observatory του London School of Economics and Political Science (LSE).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ελεύθερα την εκδήλωση εδώ.