Απάντηση του Γενικού Διευθυντή της DG DEVCO στην κοινή Επιστολή EFCA – feaco

Την 18η Αυγούστου ελήφθη η επίσημη απάντηση στην κοινή επιστολή των δύο οργανώσεων από τη Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τις προτάσεις των EFCA – feaco για μεγαλύτερη χρήση της ψηφιακοποιημένης διαχείρισης των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και συμβάσεων και γνωστοποιεί ότι  έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος με πιο αποτελεσματικό, διαφανή και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα σχεδιασμό, διαχείριση και παρακολούθηση των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ (OPSYS).

Η ψηφιοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών των συμβάσεων-πλαισίων έχει ήδη ολοκληρωθεί και είναι πλέον διαθέσιμη. Από τις αρχές του επόμενου έτους θα διαχειρίζονται ψηφιακά όλες οι άλλες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μέσω του συστήματος αυτού, με αυτόματη δημιουργία βασικών εγγράφων (οικονομικές προσφορές, συμβάσεις, τροποποιήσεις κ.λπ.), ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή παραδοτέων και τιμολογίων.

Δείτε την κοινή επιστολή των EFCA – feaco ΕΔΩ και την απάντηση της DG DEVCOΕΔΩ.