Αποτέλεσμα διαμεσολάβησης με Σ.Σ.Ε.

26 Φεβρουαρίου 2007
Το Πανελλαδικό σωματείο μισθωτών τεχνικών κατά τις σχετικές διαπραγματεύσεις υπέβαλε αιτήματα για πρόσθετες παροχές (θεσμικά, οικονομικά, κ.τ.λ.) που δεν έγιναν δεκτά από τις εργοδοτικές ομάδες κι ο διαιτητής επιφυλάχθηκε να εκδώσει τελική απόφαση. Ο κ. Καραβοκύρης ως εντολοδόχος του ΣΕΓΜ εξακολουθεί να μας εκπροσωπεί σ’αυτή τη διαδικασία και να μας ενημερώνει για τις εξελίξεις.