Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α. 1958/13.1.2012

Υ.Α. «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» (ΑΔΑ: ΒΟΧ70-0Β4 , 13.1.2012).

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ