Απόφαση (30 Δεκεμβρίου 2005)

Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ